Xampp i uprawnienia LINUX pomocy

1. Oto mój problem z xamppem

Kod:

Starting XAMPP for Linux 1.7...
XAMPP: Another web server daemon is already running.
XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: Another FTP daemon is already running.
XAMPP for Linux started.


Pokazuje mi się tylko Its Works a powinna się pokazać strona xamppa

2. Jak nadać uprawnienia dla katalogów i plików bo nie mogę usuwać/modyfikować plików

Dodam że to server dedykowany ubutu z ovh

php5-gd – imagerotate

Witam

Standardowe "zainstalowanie" php5-gd (php 5.2) uniemożliwia korzystanie z takich funkcji jak np. imagerotate …

Słyszałem, że podobno trzeba zaktualizować php do 5.3 …

Czy może wiecie jak skutecznie rozwiązać ten problem z php5-gd …?

Dysk

Cześć. Otóż w swoim Kim mam taki dysk.

Kod:

ks359507:~# smartctl -a /dev/sda
smartctl version 5.38 [x86_64-unknown-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:    Seagate Barracuda 7200.10 family
Device Model:    ST3250310AS
Serial Number:    9RY2QHW3
Firmware Version: 3.AAF
User Capacity:    250,059,350,016 bytes
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:  7
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Mon Jan 31 00:30:32 2011 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82) Offline data collection activity
                                        was completed without error.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (  0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                ( 430) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x5b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        No Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (  1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        (  64) minutes.
SCT capabilities:              (0x0001) SCT Status supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG    VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate    0x000f  100  253  006    Pre-fail  Always      -      0
  3 Spin_Up_Time            0x0003  097  097  000    Pre-fail  Always      -      0
  4 Start_Stop_Count        0x0032  100  100  020    Old_age  Always      -      83
  5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  036    Pre-fail  Always      -      0
  7 Seek_Error_Rate        0x000f  084  060  030    Pre-fail  Always      -      236300174
  9 Power_On_Hours          0x0032  074  074  000    Old_age  Always      -      23138
 10 Spin_Retry_Count        0x0013  100  100  097    Pre-fail  Always      -      0
 12 Power_Cycle_Count      0x0032  100  100  020    Old_age  Always      -      83
187 Reported_Uncorrect      0x0032  100  100  000    Old_age  Always      -      0
189 High_Fly_Writes        0x003a  100  100  000    Old_age  Always      -      0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022  058  052  045    Old_age  Always      -      42 (Lifetime Min/Max 22/48)
194 Temperature_Celsius    0x0022  042  048  000    Old_age  Always      -      42 (0 22 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a  068  056  000    Old_age  Always      -      238654458
197 Current_Pending_Sector  0x0012  100  100  000    Old_age  Always      -      0
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000    Old_age  Offline      -      0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e  200  200  000    Old_age  Always      -      0
200 Multi_Zone_Error_Rate  0x0000  100  253  000    Old_age  Offline      -      0
202 TA_Increase_Count      0x0032  100  253  000    Old_age  Always      -      0

SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged

SMART Self-test log structure revision number 1

SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.

ks359507:~#


We wrześniu kiedy był mniej zużyty po zgłoszeniu ticketu ovh napisało, że jest ok, lecz ja uważam, że nie. Przepustowości są bardzo słabe. Spojrzy ktoś na dane co podałem wyżej i się wypowie coś o tym dysku? Jest już szansa, że zostanie wymieniony?

edit: znalazłem jeszcze link z września z danymi tego samego dysku jak zgłaszałem do wymiany go http://wklej.org/id/384986/

Dziękuje za pomoc,
Pozdrawiam

Prace nabierają kształtów

Witam,

Jak już wcześniej mówiliśmy, kończymy prace dotyczące sieci.
W tym tygodniu ukończyliśmy 90% największych prac. Od tej chwili
routing Roubaix jest skupiony na dwóch dużych routerach ASR 9010,
które obsługują łącznie 1.2Tbps. Między Roubaix i resztą świata mamy
620Gbps.

W tym tygodniu przekroczyliśmy 380Gbps transferu wychodzącego
do Internetu wygenerowanego przez 90000 serwerów Ovh.
Nowość: mamy około 50Gbps ruchu wewnętrznego między serwerami
i wartość ta wzrasta z miesiąca na miesiąc. Widać więc, że nasi
klienci budują infrastruktury i klastry bazując na kilku serwerach
w różnych serwerowniach i tworzą połączenia między tymi serwerami.

Wszystkie te prace w sieci pozwoliły nam lepiej zrównoważyć
istniejące już łącza między Roubaix i Londynem/Amsterdamem/
Frankfurtem/Paryżem. Dodaliśmy 1 router w Amsterdamie i 1 we
Frankfurcie. Mamy 2x(4x10G) na Amsix i 2x(4x10G) na Decix.
Zwiększyliśmy wydajność Sfinxa w Paryżu do 2x10G. Połączenie
do Mediolanu, Warszawy i Madrytu jest lepiej zrównoważone ale
musimy wykonać jeszcze kilka prac. Wynik zawodów: wygraliśmy około
100Gbps między Roubaix i "resztą świata" centralizując routing.

Sieć:
http://weathermap.ovh.net/backbone

Teraz pozostaje nam kilka prac związanych ze zwiekszeniem wydajności.

Prace, które będziemy wykonywać w Europie (poza Roubaix):
– zwiększenie wydajności peeringu z Orange poprzez peeringi
regionalne w Lille, Lyonie i Bordeaux. Mamy 2x(2x10G) w Paryżu
a mówimy o dodatkowych 3x(1x10G).
– W Londynie musimy przenieść główny POP z Global Switch do Telehouse.
Dodamy 2. router i zwiększymy wydajność do LINX i USA.
– w Warszawie zwiększymy wydajność w PLIX do 4x10Gbps
– zwiększenie wydajności między Amsterdamem/Warszawą i Frankfurtem/Warszawą
do 2x(4x10G)
– w Mediolanie zwiększenie wydajności peeringu z głównym włoskim operatorem
(Interbusiness) do 2x10G lub 3x10G
– zwiększenie wydajności między Frankfurtem/Mediolanem do 2x(2x10G)

W USA zaczynamy tworzyć POP z tranzytami i peeringami, ale rowój
jest jeszcze spokojny. Będziemy się rozwijać w Filadelfii. Rozpoczęliśmy
już rekrutację i szkolenie pracowników.

W Roubaix musimy jeszcze uruchomić wewnętrzną sieć dla nowych routerów
usług w wersji beta, które pojawią się wkrótce. Słynny privateCloud.
Podobnie jak VPS, Exchange i publiCloud (na przykład miniCloud/coreCloud)
bazuje na pCC, routing dla pCC jest szczególnie ważny: gwarantujemy
100% dostępności.

Aby bardziej zróżnicować usługi, uruchomimy również osobną sieć
dla serwerów "kimsufi" i wprowadzimy zmiany dla serwerów "ovh".
Chcemy zagwarantować nowe rzeczy. Chcemy, aby usługi bardziej
odpowiadały potrzebom klientów. Prace te zajma kilka tygodni i powinny
zostać zakończone przed uruchomieniem 4. serwerowni Ovh w
Roubaix Valley: RBX-4.

Pozdrawiam
Octave

cela prend forme

Bonjour,
Comme on avait déjŕ dit, on est en train de terminer les
travaux réseaux. Cette semaine nous avons fini les 90% de
gros travaux. Désormais tout le routage de Roubaix est
centralisé sur 2 gros routeurs ASR 9010 qui une capacité
totale de 1.2Tbps. Entre Roubaix et "le reste du monde"
nous avons 620Gbps de capacité.

Cette semaine, nous avons dépassé 380Gbps de trafic sortant
vers Internet généré par les 90’000 serveurs qu’Ovh héberge.
Chose nouvelle: nous avons environ 50Gbps de trafic interne
entre vos serveurs et cela augmente chaque mois. Ceci montre
que nos clients construisent les infrastructures et les
clusters se basant sur plusieurs serveurs dans différents
datacentres et font communiquer tous ces serveurs ensemble.

Tous ces travaux réseaux nous ont permit aussi de mieux
équilibrer les liens existant entre Roubaix et London/
Amsterdam/Frankfurt/Paris. Nous avons ajouté 1 routeur ŕ
Amsterdam et 1 ŕ Frankfurt. Nous avons 2x(4x10G) sur Amsix
et 2x(4x10G) sur Decix. Nous avons augmenté la capacité
de Sfinx ŕ Paris vers 2x10G. La connexion vers Milano,
Varsovie et Madrid est mieux équilibré aussi mais on doit
faire encore quelques travaux. Résultat des courses: on a
gagné environ 100Gbps de capacité entre Roubaix et
"le reste du monde" juste en centralisant le routage.

Le réseau:
http://weathermap.ovh.net/backbone

Maintenant il nous reste l’affinage mais aussi quelques
augmentations de capacité.

En dehors de Roubaix, en Europe il nous reste:
– augmentation de capacité de peering avec Orange via
les peerings régionaux ŕ Lille, Lyon et Bordeaux.
Nous avons 2x(2x10G) ŕ Paris et on parle de 3x(1x10G)
en plus.
– ŕ London, nous devons transférer le POP principal
de Global Switch vers Telehouse. Nous allons ajouter
un 2čme routeur et augmenter les capacités vers LINX
et les USA.
– ŕ Varsovie augmentation de capacité de PLIX ŕ 4x10Gbps
– augmenter de capacité entre Amsterdam/Varsovie et
Frankfurt/Varsovie pour passer ŕ 2x(4x10G)
– ŕ Milano augmentation de capacité de peering avec
l’opérateur historique en Italie (Interbusiness) ŕ
2x10G voir 3x10G
– augmentation de capacité entre Frankfurt/Milano ŕ
2x(2x10G)

Aux USA, nous commençons ŕ signer les POP avec les transits
et les peerings, mais on y va encore tranquillement.
Nous allons nous développer ŕ Philadelphie et nous avons
commencé les recrutements avec les formations du personnel.

A Roubaix il nous reste ŕ mettre en place le réseau interne
pour les nouveaux routeurs des services en bęta qui doivent
sortir prochainement. Le fameux privateCloud. Comme le VPS,
l’Exchange et le publiCloud (ex miniCloud/coreCloud)
s’appuient sur le pCC, le routage du pCC est particuličrement
important: on garantit 100% de disponibilité.

Pour mieux différentier les services, nous allons aussi
mettre en place un réseau séparé pour serveurs "kimsufi"
et aussi innover sur les serveurs "ovh". Le but est de
garantir de choses nouvelles … et que nos clients
commencent nous réclamer assez réguličrement. En gros,
on va mieux répondre ŕ leur besoins. Ces travaux vont
prendre quelques semaines et devraient ętre terminés
pour le démarrage du 4čme datacentre d’Ovh ŕ Roubaix
Valley: RBX-4.

Amicalement
Octave

Exchange – oficjalna wersja beta

Witam,

Od około 10 dni mamy wersję beta usługi Prywatny Exchange dla firm.
Myślimy o tym, aby szybko wprowadzić usługę.

Aby to zrobić, musimy poszerzyć beta, aby bardziej obciążyć infrastrukturę.
Używamy usługi "privateCloud", aby zaproponować Exchange i nie możemy
przeciążyć pCC… Szukamy więc … 1000 beta-testerów usługi Prywatnego Exchange.
Na każdym Prywatnym Exchange można zainstalować minimum 1000 kont
email z synchronizacja komórkową, itp.

Testy są darmowe.

Jeśli interesuje Was taka oferta, możecie zapisać się na listę
mailingową exchange@ml.ovh.net poprzez exchange-subscribe@ml.ovh.net
następnie zamówić Prywatny Exchange poprzez
http://www.ovh.com/fr/emails/prive/

Usługa będzie dostarczana w poniedziałek i we wtorek. Chcemy
uruchomić serwery w tym samym czasie i dzięki temu obciążyć
trochę infrastrukturę.

Więcej informacji:
http://www.ovh.com/fr/emails/

Dzięki za pomoc!

Pozdrawiam
Octave

Exchange Prive beta officielle

Bonjour,
Depuis 10 jours environ, on a est en "petite" bęta d’Exchange
Privé pour les entreprises. Une centaine d’infrastructure
privée sont en fonctionnement et on pense affiner l’offre
trčs rapidement.

Pour cela, nous avons besoins d’élargir la bęta pour "charger"
plus l’infrastructure. Nous utilisons le "privateCloud" pour
proposer de l’Exchange et nous avons du mal ŕ surcharger le
pCC … 🙂 On cherche donc … je ne sais pas … 1000 bęta
testeurs pour l’Exchange Privé. Sur chaque Exchange Privé
on peut héberger au minimum 1000 comptes emails avec la syncro
mobile etc …

C’est gratuit.

Si cela vous intéresse, merci de vous abonner sur la mailing
list exchange@ml.ovh.net via exchange-subscribe@ml.ovh.net
puis de commander votre infra Exchange Privé via
http://www.ovh.com/fr/emails/prive/

Les livraisons vont se faire Lundi et Mardi. On souhaite
concentrer toutes les livraisons et "charger" aussi l’infra
avec les livraisons.

En savoir plus:
http://www.ovh.com/fr/emails/

Merci pour votre aide !

Amicalement
Octave

traceroute

Witam,
możecie przesłać traceroute ze swoich łącz
tracert 94.23.94.135

Backup serwera …

Witam

Z jakich katalogów i plików powinno się robić
optymalny backup aby wrazie padnięcia serwera można
było odtworzyć wszystkie dane (konfigurację) serwera …?
Chodzi mi oczywiście o partycję ROOT
bo to, że trzeba zrobić bakup /home to już wiem 😉

cdns.ovh.net kaprysi

Czy u Was też jest problem z resolvowaniem hostów gdy w resolv.conf macie nameserver 213.186.33.99? Spoziernąłem sobie do prace.ovh.net i dziś już coś się z nim działo (ja od tygodnia mam z tym badziewiem problemy…). Może lepiej sobie po prostu wrzucić opendns.org do resolv.conf?

pytanie vmware esxi

Mam pytanie czy opcje hyperthreading da się uruchomić?

A drugie pytanie czy działa dobrze przydzielenia maszyny do poszczególnych rdzeni procesora?

Partycja /home …?

Witam

Partycje na moim dysku (250Gb) wyglądają następująco:

/ 9,77Gb
/home 222GB
virtual memory 577Mb

Po wpisaniu du -hs /home otrzymuję informacje, że jest dostępne tylko 2,1Gb

Dysk jest zapełniony tylko w 10% więc skąd taka mała wielkość /home …?

Proszę o pomoc jak zwiększyć wielkość /home lub jak skonfigurować serwer
abym miał dostęp do partycji /home o wielkości faktycznej 222Gb …

Obecnie mam same problemy z serwerem bo brakuje mi ciągle miejsca na www, mysql itp (wszystkie pliki sa na /home), a przecież jest to największa partycja i z ilością miejsca na pliki nie powinno być problemu …..

Pozdrawiam

Zamówienie EG BO 2010

Pytanie do OVH. Czy istnieje możliwość realizacji zamówienia na 10-20x EG BO 2010, ale z dyskami innymi niż Seagate?

Poruszam temat na forum, bo 2 miesiące temu zamówiłem 10x EG BO 2010 gdzie w każdym siedziały dyski Seagate (Device Model: ST31500341AS, Firmware Version: CC1H) i do tej pory w dwóch serwerach wymieniony był już komplet dysków i w kolejnych dwóch przygotowujemy się do podobnej operacji.

Dla kontrastu podam, że przez trzy lata na 40 innych serwerach (każdy z 2x750GB na pokładzie) wymieniłem jedynie – o ile mi pamięć nie szwankuje – 4 albo 5szt dysków.

W takim świetle moje pierwotne pytanie wydaje się być zasadne. 🙂

Aktualizacja kernela CentOS

Witam,
mam problem z aktualizacją kernela w CentOS 5.5. Czy próbuję wykonać aktualizację przez polecenie yum list /kernel czy przez yum kernel-smp wywala mi błędy, nawet nie zaczyna pobierać kernela. Może mi ktoś powiedzieć jak na serwerach OVH aktualizuje się kernel?

Konkretnie wyświetla mi coś takiego:

Kod:

Loaded plugins: fastestmirror
Determining fastest mirrors
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/bin/yum", line 29, in ?
    yummain.user_main(sys.argv[1:], exit_code=True)
  File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 309, in user_main
    errcode = main(args)
  File "/usr/share/yum-cli/yummain.py", line 178, in main
    result, resultmsgs = base.doCommands()
  File "/usr/share/yum-cli/cli.py", line 345, in doCommands
    self._getTs(needTsRemove)
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/depsolve.py", line 101, in _getTs
    self._getTsInfo(remove_only)
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/depsolve.py", line 112, in _getTsInfo
    pkgSack = self.pkgSack
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 661, in <lambda>
    pkgSack = property(fget=lambda self: self._getSacks(),
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/__init__.py", line 501, in _getSacks
    self.repos.populateSack(which=repos)
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/repos.py", line 232, in populateSack
    self.doSetup()
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/repos.py", line 79, in doSetup
    self.ayum.plugins.run('postreposetup')
  File "/usr/lib/python2.4/site-packages/yum/plugins.py", line 179, in run
    func(conduitcls(self, self.base, conf, **kwargs))
  File "/usr/lib/yum-plugins/fastestmirror.py", line 181, in postreposetup_hook
    all_urls = FastestMirror(all_urls).get_mirrorlist()
  File "/usr/lib/yum-plugins/fastestmirror.py", line 333, in get_mirrorlist
    self._poll_mirrors()
  File "/usr/lib/yum-plugins/fastestmirror.py", line 359, in _poll_mirrors
    mhost = host(mirror)
  File "/usr/lib/yum-plugins/fastestmirror.py", line 114, in <lambda>
    host = lambda mirror: mirror.split('/')[2].split('@')[-1]
IndexError: list index out of range


Nie wiem co mam z tym zrobić. Miał ktoś już taki problem?

Proxmox i raid software

hm….na stronie wiki proxmoxa trafiłem na takie zdanie :

We do not support Software RAID (mdraid) in offical Proxmox kernel.

To aktualne ? Nie da się zrobić raida softowego ?

M